Glosa № 13 – Boricka

En boricka (betoning på o) är en riktig åsna! Ja, bokstavligen. Ordet kommer från franskans bourrique och betyder ”åsnesto” eller ”lat åsna”. Finsvenskan håller sig absolut inte för god för förolämpningar, och det är precis så detta ord bör användas. Ett välriktat ”Boricka(!)” uttalat med ett tonfall som håller temperaturen −273,15 °C[i] bör näpsa den envetnaste åsna. Då krävs inga förkunskaper i franska för att inse att måttet är rågat och skam går på torra land!

Exempel: Hördu din lilla boricka nu slutar du trilskas och äter upp kakorna du serverat dig!

[i]Absoluta nollpunkten